Kontakt

Sídlo spoločnosti:


Rotel2 s.r.o

Jána Švermu 9

07101

Michalovce

IČO: 47 690 909

DIČ: 2024099737

Spoločnosť je zapisaná v Obchodnom registri pod spisovou značkou,  Okresného súdu Košice I, Oddiel:  Sro, Vložka číslo:  35857/V


Tel: +421944321636
Email: info@webmobily.sk

Orgán dozoru: 
slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI so sídlom v Košiciach pre Košický kraj, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa Vrátna č.3, 043 79 Košice 1,
telefón: 055/6220 781,  Fax: 041 / 622 45 47 , E-mail: ke@soi.s

Pracovná doba:  
Pondelok - Piatok: 
09:00 - 12:00


                                                          13:00 - 16:00